Biz bilen habarlaşyň

Huizhou Jiadehui Industrial Co., Ltd.

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.

Biz bilen habarlaşyň

Salgysy

Huizhou şäheri, Huiýang etraby, Çiuçang Sintang obasy, Şa Gangding zawody

Telefon

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň