J1241 Täze dizaýn DIY rezin senetleri epoksi rezin galyndy lýuks sagat gips silikon şem galyplary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Esasy jikme-jiklikler
Görnüşi:
Tort gurallary
Tort gurallarynyň görnüşi:
Galyplar
Material:
Silikon, Iýmit derejeli silikon
Aýratynlyk:
Bir gezek ulanylýan, durnukly, ätiýaçly, ekologiýa taýdan arassa
Gelip çykan ýeri:
Guangdong, Hytaý
Marka ady:
JHM
Model belgisi:
J1241
Meterial:
Silikon
Ulanylyşy:
DIY Önüm
Reňk:
Ak
MOQ:
2 sany
Logotip:
Custöriteleşdirilen logotip kabul ederliklidir
OEM / ODM:
Welcomeörite garşy alnan
Dizaýn:
Iň täze stiller meşhur
Gaplamak:
OPP sumka
Agramy:
takmynan 460g
Baýram:
Taze yyl

Haryt
kaşaň sagat Şem silikon galyplary
Material:
Iýmit derejeli silikon
OEM & ODM:
“Low Moq Custom” -y goldaň!(Öz galypyňyzy düzmek üçin biziň bilen habarlaşyň)
Ulany:
DIY ysly şem;
Öý bezegi;
El bilen ýasalan senetler;
Aýratynlyk:
1. Demould aňsat;
2. 100% Iýmit derejeli silikondan ýasalan
3.Eko-arassa, zäherli we tagamsyz.
4.Soft we suw geçirmeýän, arassalamak aňsat we çydamly.
Bellik :
Hakyky düşnükli surat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz !!!

Arzuw sowgat toplumy

Sowgat hökmünde şemiňizi ýa-da gipsiňizi DIY, Dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin arzuw arzuwy.
100% kanagatlandyrmagy kepillendirýäris

Iň oňat sowgat:

Adatdan daşary jikme-jiklikler bilen owadan şem gutusy.Doglan günler, Rehab, öý hojalygy, toýlar, mugallym sowgatlary, Ro Christmasdestwo,ýa-da diňe duşenbe ýa-da anna güni ýa-da başga bir baýramçylyk, dürli ýaşdaky adamlary begendirip biler.

Sorag-jogap

1-nji sorag.Zawodmy ýa-da Söwda kompaniýasy?J: Biz Şençzhenen we Gonkong portuna ýakyn Huizhou şäherinde ýerleşýän öndüriji, ODM we OEM sargytlary Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.2-nji sorag. Has uly sargyt goýmazdan ozal synag üçin nädip nusga alyp bilerin?J: Size elýeterli mugt nusga.3-nji sorag. Täze dizaýnymyz bolup bilermi?J: Siziň üçin dizaýn etjek öz inerenerimiz bar.S4 Adaty gurşun wagty näçe?J: Adatça, uly sargyt üçin goýumy alanymyzdan soň 5-7 iş güni gerek.Satyjy üçin birneme aksiýa saklaýarys.5-nji sorag.Töleg hakda näme?J: Alibaba T / T, Western Union, Money Gram, Paypal, Alipay, Wechat tölegini kabul etdik.6-njy sorag: Indiki gezek tertipleşdirenimizde galyndy bahasyny ýene tölemelimi?J:, ok, ululygy, çeper eser üýtgemese, diňe bir gezek tölemeli, adatça galyp uzak wagtlap ulanylyp bilner.7-nji sorag.Esasy bazaryňyz näme?J: Esasy bazarymyz Europeewropa we Amerikaly, biziň materiallarymyz Europeewropa we Amerikanyň daş-töweregi iýmitleniş derejesine laýyk bolup biler.Näme üçin ABŞ-ny saýlamaly?1.Dizaýn, özbaşdak gabat gelip biler;2, Pes MOQ, Mugt nusga;3. Uly aksiýa, çalt eltip bermek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň